Psychická odolnost

Online vzdělávací seminář pro pěstouny

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Dobrovolníci a stážisti

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 2

Online


17. 6. 2021 od 15:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

V současné době potřebujeme jak my, tak naše děti, být psychicky odolní. Zvládat změny, tlak, požadavky, pracovat se stresem, strachem, být odvážní. Není to snadné a pro mě, jako psycholožku, z toho plyne spousta otázek. Co je to psychická odolnost? Kde se bere? Můžeme se naučit „být odolnější“? Jak vychovávat děti tak, aby odolné byly?

Na tyto otázky budeme hledat odpovědi společně. Zároveň se naučíte to, co o odolnosti vědí odborníci. Dostanete výchovné tipy, kterými budete moci využít v praxi. S cílem zvládnout nejen tuto dobu, ale i všechny další životní výzvy, v pohodě a být šťastní.

Psychická odolnost

Lektoři

Monika Čuhelová
Monika Čuhelová

Monika Čuhelová je psycholožka, zabývá se individuální a skupinovou prací s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví ji pracovat s potenciálem svým i lidí kolem sebe a napomáhat k jeho rozvoji a poznání. Od září 2017 je školní psycholožkou, předtím pracovala jako personalistka v nadnárodní organizaci, od roku 2007 v NNO Krůček jako psycholožka a v letech 2007–2015 jako ředitelka organizace. Jako odbornice na témata spojená s otázkou psychologie a gender píše a pracuje na různých pozicích v projektech zaměřených zejména na rovné příležitosti žen a mužů a návrat na trh práce. Zároveň je OSVČ, vede individuální a skupinové poradenství a lektoruje. Spolupracuje např. s Minerva21, Sítí mateřských center, Mansio, CEMA, InHelp, Svaz tělesně postižených, Agrokonzulta, Dobrá rodina či OSPOD po celé republice. Vystudovala magisterský obor psychologie v Brně, magisterský obor sociální práce v Hradci Králové a bakaláře sociologie, absolvovala výcviky Encouragement, Edukativní rodičovská terapie, kurzy Choreografie rozhovoru – rozhovorem ke změně, Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a mnoho jiného. K jejím tématům patří osobní rozvoj, změna, rodičovské kompetence, emoční inteligence, podnikání, řízení času a školství. Od listopadu 2014 je zastupitelkou a vedoucí pracovní skupiny pro rodinu města Svitavy. Ve volném čase ráda čte, cestuje a žije se svou rodinou. Osobní mise – „alespoň trochu zlepšovat svět kolem sebe“, přičemž za „zlepšováním světa“ nevidí jen velké činy, ale i malinké akce – pomoci rodičům, aby nemuseli křičet na své děti, umět být autentická ve všech životních rolích, hodně se smát...

Cena

vzdělávání 600,00 Kč