Návrat dětí do škol

Vzdělávací seminář pro pěstouny

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Dobrovolníci a stážisti

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 19

Online


27. 8. 2021 od 15:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

 Za poslední rok a půl strávily naše děti více času doma na on-line výuce, než osobně ve škole. To je velmi dlouhá doba pro ztrátu učebních návyků, jasného denního režimu, ale často bohužel i motivace k učení. Ačkoliv se téměř na konci školního roku děti do škol vrátily, než si stihnou opět zvyknout, čeká je dlouhá pauza v podobě letních prázdnin. Pro děti, které vyrůstají v náhradní rodinné péči, může být tato situace ještě o něco těžší, protože se u nich častěji setkáváme se školními neúspěchy, problémy v učení, ale i s obtížnějším navazováním vztahů se svými spolužáky či přijetí paní učitelky jako určité autority. Na semináři se budeme věnovat tomu, co jsou možná rizika v souvislosti s nástupem dětí zpět do školy po tak dlouhé době, a co můžeme pro naše děti udělat, abychom jim návrat do škol usnadnili. Bude prostor i na dotazy a sdílení.

Návrat dětí do škol

Lektoři

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena

vzdělávání 600,00 Kč