Emoce nás a našich dětí

Online vzdělávací seminář pro pěstouny

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Poručníci
Dobrovolníci a stážisti

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 20

Online


4. 11. 2021 od 9:30 do 12:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Rozvoj emoční inteligence je výzva, kterou výchova staví před všechny rodiče i pěstouny. Dítě v NRP má svá v oblasti emocí specifika, často se setkáváme se silnými emocemi, jako je vztek, hněv. Ukážeme si, jak pomocí rozvoje emoční

inteligence rozvíjet mozek našich dětí, propojovat hemisféry, řešit konflikty, zvládat stres. Budeme pracovat s emocemi nás a našich dětí, porozuměním, empatií. Naučíme se strategie pro rozvoj mozku a emocí. Blíže se podíváme na emoce hněv, vztek, smutek a strach a ukážeme si, jak můžeme dětem dodávat odvahu a naučit je hledat cestu ze záplavy emocí ven.

Emoce nás a našich dětí

Lektoři

Monika Čuhelová
Monika Čuhelová

Monika Čuhelová je psycholožka, zabývá se individuální a skupinovou prací s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví ji pracovat s potenciálem svým i lidí kolem sebe a napomáhat k jeho rozvoji a poznání. Od září 2017 je školní psycholožkou, předtím pracovala jako personalistka v nadnárodní organizaci, od roku 2007 v NNO Krůček jako psycholožka a v letech 2007–2015 jako ředitelka organizace. Jako odbornice na témata spojená s otázkou psychologie a gender píše a pracuje na různých pozicích v projektech zaměřených zejména na rovné příležitosti žen a mužů a návrat na trh práce. Zároveň je OSVČ, vede individuální a skupinové poradenství a lektoruje. Spolupracuje např. s Minerva21, Sítí mateřských center, Mansio, CEMA, InHelp, Svaz tělesně postižených, Agrokonzulta, Dobrá rodina či OSPOD po celé republice. Vystudovala magisterský obor psychologie v Brně, magisterský obor sociální práce v Hradci Králové a bakaláře sociologie, absolvovala výcviky Encouragement, Edukativní rodičovská terapie, kurzy Choreografie rozhovoru – rozhovorem ke změně, Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a mnoho jiného. K jejím tématům patří osobní rozvoj, změna, rodičovské kompetence, emoční inteligence, podnikání, řízení času a školství. Od listopadu 2014 je zastupitelkou a vedoucí pracovní skupiny pro rodinu města Svitavy. Ve volném čase ráda čte, cestuje a žije se svou rodinou. Osobní mise – „alespoň trochu zlepšovat svět kolem sebe“, přičemž za „zlepšováním světa“ nevidí jen velké činy, ale i malinké akce – pomoci rodičům, aby nemuseli křičet na své děti, umět být autentická ve všech životních rolích, hodně se smát...

Cena

vzdělávání 600,00 Kč