Šikana aneb jak se jí účinně bránit?

Vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Osoby blízké dítěti
Pracovníci Dobré rodiny
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
Poručníci

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 13


Teplice, Novoveská 3107


11. 11. 2020 od 9:00 do 13:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Jak můžeme šikaně našich nejbližších předcházet? Jak se může jevit šikana v chování našich dětí? Kdo šikanuje? Kdo je terčem šikany? Víme, co dělat, odkud začít a kde a jak v případě potřeby hledat pomoc? Zkusíme si na to v rámci setkání odpovědět s lektorkou Ilonou Rálišovou. 

Šikana aneb jak se jí účinně bránit?

Lektoři

Ilona Rálišová
Ilona Rálišová

Ilona vystudovala sociální pedagogiku v bakalářském stupni na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pracuje jako doprovázející pracovník Dobré rodiny v pěstounských rodinách a dále lektoruje v oblasti náhradní rodinné péče. Má osobní zkušenosti s poručnickou péčí. Má zkušenosti s rozvojem schopností a dovedností u lídí s mentálním a kombinovaným postižením. Sama žije v dlouholetém manželství a s mužem vychovávají tři děti.

Cena

vzdělávání 900,00 Kč
hlídání 480,00 Kč