Průvodce pěstounskou péčí na přechodnou dobu III.

Předávání dítěte z PPPD a regenerace rodiny z PPPD

Přechodní pěstouni
Osvojitelé
Osoby blízké dítěti
Pracovníci Dobré rodiny
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac.,…
Poručníci

Akreditace: A2018/0225-SP/PC/VP
Počet hodin: 6

Počet volných míst: 11


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

14. 12. 2020 od 9:30 do 17:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Anotace


Celý Průvodce PPPD je třídílný seminář s akreditací MPSV, na který jsou zváni jak sociální pracovníci, tak pěstouni a jejich doprovázející pracovníci, aby došlo k vyjasnění kompetencí jednotlivých aktérů, potřeb dítěte a potřeb jednotlivých subjektů. Na konkrétních kazuistikách dětí různého věku si účastníci mohou promyslet, co vše je potřeba z role OSPOD, pěstouna i doprovázejícího pracovníka zařídit při přijímání dítěte do péče, v průběhu péče, při předávání dítěte, ale také v době regenerace pěstounské rodiny. Zároveň si mohou vyjasnit, kdo má v jednotlivých fázích jaký úkol (co řeší krajský úřad, OSPOD, doprovázející organizace, soud, pěstouni).

 Každý díl je proložen zážitkovými technikami pro lepší pochopení situací spojených s poskytováním PPPD. Počet účastníků je omezen tak, aby bylo možné využít metodu interaktivního myšlení. Výhodné je, pokud je skupina účastníků složená z pracovníků OSPOD, doprovázejících organizací a pěstounů, příp. dalších odborníků v oblasti NRP. Každý pak může lépe pochopit svoji roli v kontextu ostatních účastníků PPPD.

 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ

Čt 4. října 2018: Průvodce PPPD I. - Zařazení do evidence a přijetí dítěte do PPPD. Práva a povinnosti pěstounů, zařazení do evidence, dohoda a výkonu pěstounské péče, pohotovost před přijetím dítěte do péče, dávky pěstounské péče. Přijetí dítěte do péče - co připravit pro dítě (formální správnost, příprava rodiny PPPD), co s sebou do předávajícího subjektu, v předávajícím subjektu, informace o původní rodině, úkoly po přijetí dítěte, klíčové okamžiky pro nastavení IPOD.

 Čt 18. října 2018: Průvodce PPPD II. - Průběh PPPD a příprava zprostředkování NRP. Péče o děti různého věku v PPPD, kontakt s původní rodinou dítěte, deník dítěte, kniha života, vystavení pasu, pěstounská rodina jako tým, pěstounská rodina a okolí, práce s osobními informacemi o dítěti, jak připravit podklady pro zprostředkování NRP, příprava pěstounů na předávání, příprava přebírající rodiny, příprava dítěte na přechod do přebírající rodiny.

Čt 1. listopadu 2018: Průvodce PPPD III. - Předávání dítěte z PPPD a regenerace rodiny z PPPD. Účastníci předávacího procesu, role zúčastněných subjektů, IPOD v procesu předávání, obecné principy předávání, fáze předávacího procesu, jak připravit dítě na přechod, jak připravit pěstounskou rodinu, vyhodnocení průběhu PPPD, regenerace pěstounské rodiny, příprava na přijetí dalšího dítěte.

Průvodce pěstounskou péčí na přechodnou dobu III.

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena

vzdělávání 1 350,00 Kč
hlídání 720,00 Kč