První pomoc

Vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 8


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

8. 10. 2020 od 9:30 do 12:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace


Na semináři probereme nejen první pomoc při život ohrožujících stavech - zejména kardiopulmonální resuscitaci dětí, ale i první pomoc při popáleninách, úrazech a otravách.

Řekneme si i jak postupovat při naléhavých stavech jako je horečka, dušnost, křeče apod.


První pomoc

Lektoři

MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.

MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D., pracovala 15 let jako neonatolog na novorozeneckém odd. s JIRP ve fakultní nemocnice Motol a zároveň jako odborný asistent 2. lékařské fakulty. Měla na starost rizikovou ambulanci pro nedonošené děti a děti s problematickým vývojem. Je spoluautorkou knihy Narodilo se předčasně – průvodce péčí o nedonošené děti. Dlouhodobě se věnuje problematice dětí drogově závislých matek a na toto téma opakovaně přednášela pro Dobrou rodinu i pro jiné subjekty (MPSV apod.). S Dobrou rodinou spolupracuje od roku 2013. Aktuálně je na mateřské dovolené s 2letým synem Antonínem.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč
hlídání 360,00 Kč