Zvládání krizových situací

Vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 9


Rakovník


9. 9. 2020 od 15:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


AnotaceKrize

…co je a jaké jsou krize, jak se jim dá předejít a jak se případně řeší, co je svépomocné řešení a koho, kdy přizvat k řešení

Účastníci se seznámí se základními termíny týkající se krize a krizové intervence.

Velký prostor bude věnován smyslu krize v životě jedince a prorůstovému potenciálu zvládnutí krize, rovněž bude prostor na sdílení zkušeností.
Zvládání krizových situací

Lektoři

Bc. Martin Štolfa
Bc. Martin Štolfa

Vystudoval vychovatelství se zaměřením na etopedii. Absolvoval pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii. Více jak deset let se věnuje péči o klienty s rozličnými problémy a z různých věkových skupin. Působil jako poradce na lince důvěry a v krizovém centru pro mezilidské vztahy. V rámci svého dalšího rozvoje získal řadu osvědčení a diplomů zejména v oblastech krizová intervence, posttraumatická péče, sociálně patologické jevy a jejich prevence. Realizoval řadu vzdělávacích akcí pro děti a mládež týkajících se rozvoje osobnosti, zvládání náročných životních situací, či mezilidských vztahů.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč