Nastavení limitů u dětí předškolního věku - Klub PPPD

Klub PPPD

Přechodní pěstouni

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 14


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

5. 11. 2020 od 9:30 do 12:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Nastavení limitů, a jejich udržení je jednou z nejsložitějších disciplín výchovy. 

Na klubu se zaměříme na to, proč je nastavení těchto limitů důležité a jaký přínos to pro děti do budoucna má. 

Limity lze nastavit od prvního setkání a zanést je do každodenního života tak, aby to bylo příjemné jak Vám, tak dítěti. 

Zároveň se podíváme na rizika limitů u dětí v NRP a dětí jež prožily trauma. Prostor bude ponechán dotazům a praktickým návodům, jak zvládat některé situace. 

Nastavení limitů u dětí předškolního věku - Klub PPPD

Lektoři

Mgr. Eliška Kotrbatá
Mgr. Eliška Kotrbatá

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Od roku 2010 pracuje s dětmi do 6 let věku a jejich rodinami. V současné době pracuje jako poradce pro rodiny s dětmi s odlišným vývojem, PAS, ADHD, opožděným vývojem řeči a dětmi s různým druhem znevýhodnění. Při práci s dětmi využívá poznatků z dětské neuropsychologie, senzorické integrace, speciální pedagogiky a vývojové psychologie. Mezi její záliby patří vzdělávání, rozvoj a získávání nových poznatků. V současné době se účastní ročního kurzu v rodinném poradenství od organizace Prev- centrum.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč
hlídání 360,00 Kč