Dana Křivková

Dana Křivková vystudovala sociální pedagogiku. V oblasti sociální práce působí přes dvacet let. Věnovala se uživatelům drog a jejich rodičům, byla lektorkou a vedoucí Prev-Centra Cheb, které působí na základních školách v rámci primární prevence sociálně patologických jevů. Své zkušenosti uplatnila jako pracovnice Linky důvěry, sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kurátorka a manažerka prevence kriminality a drogových závislostí města Chebu. Je autorkou publikace Specifika přístupu k dětem na zvláštních školách v souvislostí s prevencí výskytu sociálně patologických jevů, kde se z velké části věnuje romskému etniku. V Dobré rodině pracuje od roku 2014, působí jako regionální koordinátorka, doprovázející pracovnice a lektorka.

Zavřít