Mgr. Martina Vančáková

Mgr. Martina Vančáková vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde studovala také obor romština/romistika u prof. Mileny Hübschmannové. Je maminkou a pěstounkou čtyř dětí, z toho dvou sourozenců romského původu.
Tématu náhradní rodinné péče se věnuje od dob studií a od r. 2004 pracuje kontinuálně v této oblasti. Má zkušenosti v poradenství a přímé práci s rodinami, spolupracuje s více organizacemi v oblasti vzdělávání pěstounů a dalších profesionálů v pomáhajících profesích. Připravuje besedy, workshopy a zážitkové aktivity pro pěstouny, osvojitele a jejich rodiny, přednáší odborné i široké veřejnosti, v několika krajích ČR se účastní příprav žadatelů o NRP. Externě spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí jako odborný pracovník na projektu pro systémový rozvoj náhradní rodinné péče. Publikovala několik metodik k tématu náhradní rodinné péče o děti odlišného etnického původu.
Její srdeční parketou je program Naše romské dítě/Amaro drom, který založila a s kolegyněmi realizuje od roku 2005. Program s celorepublikovou působností je určen rodinám, jež přijaly do péče dítě či děti romského původu. Zaměřuje se na podporu rozvoje zdravé identity a sebepřijetí těchto dětí a bližší poznání pozitivních aspektů romské kultury skrze vzdělávací a zážitkové programy a v neposlední řadě i setkání se zajímavými osobnostmi z řad Romů.

Zavřít