Minimum pro pěstounskou péči I.

Specifické projevy chování dětí v náhradní rodinné péči a jejich příčiny

Počet vzdělávacích hodin: 4

Seminář je již plně obsazen.


Praha, Klimentská 1246/1, 1. 10. 2018 od 15:30 do 18:30

Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé

Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi. 

Během prvního setkání Minima pro pěstounskou péči budeme přemýšlet nad příčinami některých specifických projevů chování dětí v náhradní rodinné péči na podkladě nejnovějších výzkumů neurobiologického vývoje mozku. Co prožily děti, než se dostaly do náhradní rodinné péče? Jak ovlivňuje prožitý stres vývoj mozku dítěte? Jaké jsou specifické projevy chování dětí, které v raném věku zažily opuštění rodičem, zanedbávání péče, týrání či zneužívání? 

Pečovat o dítě v náhradní rodinné péči není často jednoduché. Pěstouni postupně zjišťují, že péče o přijaté dítě se v některých ohledech liší od péče o dítě, které se vám narodí. Informace, které získají pěstouni v přípravách, se liší podle toho, kdo přípravy poskytuje. Navíc pěstouni, kteří jsou s dítětem v příbuzenském nebo jinak blízkém vztahu, přípravami vůbec neprocházejí. Proto jsme připravili Minimum pro pěstounskou péči. Minimum pro pěstounskou péči nabízí tři setkání, kde se budete moci seznámit s tím, co je při péči o děti v náhradní rodinné péči jinak, proč to tak je, jak na to reagovat a jak některé situace řešit. V menší skupině se budete moci ptát na všechno, co vás bude zajímat. 

 1. setkání: Specifické projevy chování dětí v náhradní rodinné péči a jejich příčiny 

 2. setkání: Možnosti práce s dítětem, terapeutické pěstounství 

 3. setkání: Role a postavení pěstouna v systému SPOD Náš cíl je společný - lépe porozumět dětem. Těšíme se na vás!

Lektoři

Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč