Každodenní otázky pěstouna - co může, musí, nesmí, právní okénko II.

Vzdělávací seminář

Počet vzdělávacích hodin: 4

Počet volných míst: 10


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

24. 9. 2018 od 14:00 do 17:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace

Seminář je zpracován do dvou přednáškových dílů se dvěma většími tématy:

1. Každodenní otázky pěstouna - co může, musí, nesmí, právní okénko I. díl (Základní pojmy, náhradní rodinná péče)

2. Každodenní otázky pěstouna - co může, musí, nesmí, právní okénko II. díl (Dědické právo, rozhodnutí)

Během komentované prezentace si budete moci ujasnit řadu svých právních otázek. Během celého setkání je prostor pro vaše dotazy. Čím více otázek položíte, tím víc odpovědí si odnesete.

Každodenní otázky pěstouna - co může, musí, nesmí, právní okénko II.

Dědické právo:

- základní pojmy

- dědická smlouva, závěť, dědění ze zákona

- nepominutelný dědic, započtení

- odkaz

- vyloučení dědice z dědického práva

- odpovědnost dědiců za dluhy

- daně a poplatky

Rozhodnutí:

- fáze rozhodnutí

- vydání/oznámení/právní moc/vykonatelnost

- doložka právní moci a vykonatelnosti

- výkon

- předběžná vykonatelnost

- předběžná opatření

- vykonatelnost předběžného opatření

Každodenní otázky pěstouna - co může, musí, nesmí, právní okénko II.

Lektoři

Linda Matyšková
Linda Matyšková

Lektorka Linda Matyšková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou v roce 2001 ukončila diplomovou prací na téma Volba vhodné náhradní péče o dítě. V roce 2013 absolvovala akreditovaný kurz Mediátor/mediátorka a o rok později absolvovala roční program Psychologie pro každý den na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V květnu 2016 pak úspěšně dokončila také kurz přípravy a organizace případových konferencí a výcvik jejich facilitace. Dřívě pracovala jako dobrovolnice v organizaci poskytující pomoc rodinám ohroženým závažnou sociální situací a živě se zajímá o alternativní řešení sporů a mezilidskou komunikaci. S Dobrou rodinou spolupracuje jako lektorka právní problematiky, mediátorka a facilitátorka případových konferencí.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč