Práce s vlastními hranicemi a limity v PPPD, supervizní sdílení

Vzdělávací pobyt PPPD Orlické hory

Počet vzdělávacích hodin: 12

Počet volných míst: 6


Deštné v Orlických horách, 517 91, Deštné v Orlických horách 112
Chalupa u Supa

od 20. 10. 2018 10:00 do 21. 10. 2018 16:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

Anotace

Pohled na PPPD se během let proměňuje, v různých částech republiky jsou pro tuto profesi různé podmínky. Ukážeme si, jak pracovat s vlastními limity, obavami a emocemi, bude i velký prostor pro sdílení zkušeností. Na konkrétních příkladech z praxe budeme zjišťovat, co přesně pěstouna PPPD zatěžuje, jak jednotlivé situace řešit, jak pracovat s vlastním tělem, jak bezpečně pracovat s dlouhodobým stresem, kterému jsou pěstouni PPPD vystavováni. Čím více otázek si přinesete, tím více odpovědí dostanete.


Pobyt se uskuteční 20. - 21. 10 V Deštném v Orlických horách v penzionu U supa http://chalupausupa.cz/ Ubytování je ve dvou - pětilůžkových pokojích, k dispozici je na večer kryté griloviště.

Program a časový harmonogram

Sobota 20. 10. 2018

do 10:00  - příjezd a ubytování

10:30 - 12:30  - první vzdělávací blok

12:30 - 14:00 - oběd, trávení

14:00 - 18:00 - druhý vzdělávací blok

Dále pak volné sdílení posezení o kávy, grilu apod.

V případě hezkého počasí odpolední blok můžeme rozdělit či posunout tak, abychom se mohli vydat na průzkum okolí

Neděle 21. 10:2018

9:00 - 12:00 - ranní vzdělávací blok

12:00 - 13:00 - oběd

13:00 - 16:00 - odpolední vzdělávací blok, odjezd

Samozřejmě s programem lze operativně manipulovat tak, aby program naplnil formální a odborný rámec i individuální požadavky účastníků.


Lektorsky povede seminář Alžběta Hlásková


Práce s vlastními hranicemi a limity v PPPD, supervizní sdílení

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena

vzdělávání 2395,80 Kč
hlídání 1161,60 Kč
ubytování dospělí 605,00 Kč
ubytování dítě od 1 - 2 let 0,00 Kč
ubytování dítě od 3 - 9 let 580,80 Kč
ubytování dítě od 10 - 17 let 605,00 Kč
stravování dospělí 552,00 Kč
stravování dítě od 1 - 2 let 0,00 Kč
stravování dítě od 3 - 9 let 402,50 Kč
stravování dítě od 10 - 17 let 552,00 Kč