Poruchy učení a chování u dětí v NRP

Dysfunkce, individuální plán, doporučení z poradny - jak tomu mám rozumět a jak mohu pomoci svému dítěti?

Počet vzdělávacích hodin: 6

Počet volných míst: 4


Velké Meziříčí, Náměstí 14/16, 594 01
Městský úřad Velké Meziříčí, budova České spořitelny

22. 11. 2018 od 9:00 do 14:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé

Anotace

- Diagnostika specifických poruch učení a chování

- Jak mám rozumět doporučení z poradny? Jak mohu svému dítěti pomoci v domácím prostředí? Jak má vypadat individuálně vzdělávací plán pro mé dítě? Jaké jsou vhodné pomůcky a podpora mému dítěti? Kde najdu oporu v legislativě, kde je to černé na bílém, co mohu vyžadovat?

- Reedukace a kompenzace

Poruchy učení a chování u dětí v NRP

Lektoři

Mgr. Šárka Pantůčková
Mgr. Šárka Pantůčková

Šárka Pantůčková má dlouholeté zkušenosti s dětmi se specifickými poruchami učení a chování, řadu let učila na základní škole ve speciálních dyslektických třídách. Vystudovala speciální pedagogiku a studium si rozšířila i o obor etopedie. Absolvovala arterapii na pedagogické fakultě v Brně a dlouhodobý výcvik v mezinárodně uznávané Feuersteinově metodě, která dětem velmi výrazně pomáhá s obtížemi v chování a učení. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Je lektorkou efektivního rodičovství a rodičovských skupin pro děti s ADHD a s poruchami attachmentu. Účastnila se speciálně zaměřených vzdělávacích programů na specifika vývoje dětí v náhradní rodinné péči pod odborným vedením PhDr. Jany Kovařovicové. Sama je pěstounkou-poručnicí a vedle toho ji těší i pěstování na zahradě.

Cena

vzdělávání 1197,90 Kč