Síla pozitivního přístupu v péči o dítě

Klub pěstounů - Společně s Vámi

Počet vzdělávacích hodin: 2

Počet volných míst: 6


Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 8, 1. 11. 2018 od 15:00 do 18:00

Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Poručníci

Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi.

Vzdělávání zaměřené na pozitivní přístup k životu, který nás výrazně ovlivňuje v péči o naše děti. Při tomto klubovém setkání se zaměříme na hledání řešení, jak změnit negativní pohled na svět kolem nás a být optimistou. Během semináře budou účastníci zapojeni do diskuze a zodpovězeny jejich otázky k tématu. 

Lektoři

Lucie Beckertová

Hana Krámská

Hana Krámská vystudovala sociální práci v bakalářském programu Technické univerzity Liberec, v magisterském programu pak pokračovala na Univerzitě Hradec Králové oborem sociální pedagogika. Sociální práci se věnuje od roku 1992, od roku 1996 pak sociálně-právní ochraně dětí, kdy její specializací je náhradní rodinné péče. Jako vedoucí oddělení SPOD v Jablonci nad Nisou má řadu zkušeností s péčí o ohrožené děti. Absolvovala celou řadu seminářů, konferencí a výcviků v této oblasti. Prácí s pěstounskými rodinami a jejich doprovázení považuje za smysluplnou a potřebnou, což ji přivedlo v roce 2014 do Dobré rodiny, kde je koordinátorkou a doprovázející pracovnicí pro Liberecký kraj. Jako lektorka působí při vzdělávání pěstounů a externě se na Katedře sociální studií a speciální pedagogiky TUL věnuje budoucím studentům sociální práce.

Cena

vzdělávání 399,30 Kč
hlídání 193,60 Kč