Jak pracovat se stresem? - Vzdělávací klub 2A

Uzavřená skupina pro dlouhodobé pěstouny Dobré rodiny

Počet vzdělávacích hodin: 4

Počet volných míst: 4


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

26. 9. 2018 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Uzavřená skupina

AnotaceÚčastníci vzdělávání si zmapují nejčastější zdroje stresu. Následně dostanou prostor uvědomit si u sebe typické projevy stresu a nejčastější způsob reagování. Seznámí se s některými účinnými způsoby redukce napětí a prodiskutují možnosti předcházení stresovým situacím, které mohou nejvíce ovlivnit svými postoji a rozhodnutími.

Jak pracovat se stresem? - Vzdělávací klub 2A

Lektoři

Zuzana Müllerová
Zuzana Müllerová

Zuzana Müllerová vystudovala sociální práci a psychologii. Absolvovala rogersovský psychoterapeutický výcvik, kurzy systemické práce s rodinou, výcvik v koučování (integrativní přístup). V Dobré rodině působí jako doprovázející pracovnice a lektorka. V minulosti pracovala jako terénní pracovnice s rodinami v dlouhodobé péči OSPOD, poradkyně pro osoby s kriminální minulostí a uživatele drog. Relaxuje u vaření, na kole a na houbách. Její oblíbený Murphyho zákon je: „Na složité otázky existují jednoduché, snadno pochopitelné nesprávné odpovědi.“

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč