Jak posouvat příběhy v PPPD?

Specifika intervize v PPPD

Počet vzdělávacích hodin: 8

Počet volných míst: 1


Plzeň, Kopeckého sady 97/11, 301 00, Magistrát města Plzně
Magistrát města Plzně

27. 11. 2018 od 9:30 do 17:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

 • Pěstouni PPPD
 • Pěstouni dlouhodobí
 • Osvojitelé
 • Pracovníci Dobré rodiny
 • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
 • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi.

Zveme Vás na seminář, na kterém budeme intervizně pracovat s příběhy v PPPD, ale zároveň se pokusíme pracovat tak, aby z konkrétních příběhů účastníci pochopili obecné principy práce s příběhy v PPPD. 

 • Jak poznat a naplňovat skutečný nejlepší zájem dítěte? 
 • Jak se v PPPD pracuje s tlakem na čas?
 • Jaké jsou kompetence jednotlivých subjektů? 
 • Jaké je emoční pozadí příběhů i jeho aktérů? 
 • Jak v rámci hledání řešení příběhu dítěte pracovat se stresem, kterému jsou jednotliví aktéři vystaveni?

Pojďte s námi vytvářet tu nejlepší možnou praxi, která přinese řešení dětem a uklidnění pro dospělé, kteří se na řešení situace dítěte podílejí. Srdečně zveme sociální pracovníky, doprovázející pracovníky, pěstouny PPPD, osvojitele a budoucí osvojitele, dlouhodobé pěstouny i další zájemce o otázky PPPD!

Jak posouvat příběhy v PPPD?

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena

vzdělávání 1597,20 Kč
hlídání 774,40 Kč