Aktuální témata adoptivních rodin

Klub pro osvojitele

Počet vzdělávacích hodin: 4

Počet volných míst: 16


Praha, Klimentská 1246/1, 17. 10. 2018 od 16:00 do 19:00

Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Osvojitelé
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace

Potřebujete během klubu zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním klubu, rádi vám hlídání zajistíme.

Pro velký zájem otevíráme další nové kluby pro osvojitele, první je 17.10., na který bude navazovat v tomto roce ještě jeden klub 13.11. 2018 vždy od 16:00 do 19:00, v Klimentské 1, Praha 1, 3. patro. 

Pod vedením Bc. Markéty Švejdové (zkušené osvojitelky - maminky) a Mgr. Lucie Salačové (odbornice pro náhradní rodinnou péči).

Klub je jak pro rodiny již se svěřenými dětmi, tak i pro žadatele o osvojení, kteří na děťátko teprve čekají.

Tyto kluby jsou pro vás díky projektu MPSV ZDARMA.


Témata budou přizpůsobena dle zmapovaných potřeb a zájmu adoptivních rodin a budou zohledňovat specifika vývoje dětí v osvojení, příčiny a projevy chování, podporu identity 

svěřených dětí, zpracování historie dítěte, téma biologické rodiny dítěte, otázky přijetí a převzetí dítěte do péče a principy terapeutické rodičovství.

Lektoři

Bc. Markéta Švejdová

Bakalářské vzdělání v sociální práci získala Markéta Švejdová na ETF UK. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii a také lektorkou příprav a vzdělávání náhradních rodičů v modelu PRIDE. Pracuje jako sociální pracovnice na psychiatrické klinice. Má osobní zkušenost s náhradním rodičovstvím.

Mgr. Lucie Salačová

stránka se připravuje

Cena