Právní otázky a limity kompetencí

Vzdělávací seminář

Počet vzdělávacích hodin: 8

Počet volných míst: 8


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

22. 11. 2018 od 9:30 do 17:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace


Zveme vás na seminář, kde se pokusíme podívat na právní otázky v PPPD tak, aby tomu mohl porozumět i člověk, který nevystudoval právnickou fakultu. Podíváme se především na

  • zákony, které souvisejí s PPPD,
  • práva a povinnosti pěstounů,
  • lhůty, které ovlivňují délku pobytu dítěte v PPPD.
Prostor bude pro konkrétní dotazy účastníků. Čím více otázek si přinesete, tím více odpovědí získáte. 

Lektorkou bude Alžběta Hlásková, která má v této oblasti jedinečné zkušenosti. Konkrétní situace řeší s odborníky, soudci i pracovníky státní správy. Proto vám přinese souhrn té nejlepší praxe, kterou můžete uplatnit i vy. 

Těšíme se na vás!


Právní otázky a limity kompetencí

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena

vzdělávání 1597,20 Kč
hlídání 774,40 Kč