Asistovaný kontakt a kontakt s biologickou rodinou

Vzdělávací seminář

Počet vzdělávacích hodin: 8

Počet volných míst: 16


Praha, Klimentská 1246/1, 20. 10. 2018 od 9:00 do 16:30

Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé

Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi. 

 Jak může probíhat kontakt dítěte s rodičem, aby byl kontakt pro dítě přínosný? Jak dítě na kontakt připravit? Jak častý kontakt je vhodný? V kterých situacích kontakt není vhodný? Setkáním Vás provede PaedDr. Petra Pávková. Mnoho let pracuje s dětmi v náhradní rodinné péči a s jejich rodiči. Specializuje se právě na kontakt dětí v pěstounské péči i v osvojení s rodiči a dalšími příbuznými. Prostor bude pro Vaše otázky i sdílení.

Lektoři

Petra Pávková

Lektorka Petra Pávková vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhodobě se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní péči s jejich biologickými příbuznými. Absolvovala výcvik dyadické vývojové psychoterapie (DDP). V Dobré rodině působí jako konzultantka asistovaných kontaktů a lektorka.

Cena

vzdělávání 1597,20 Kč
hlídání 774,40 Kč