Moderní pěstounství

Moderní pěstounství

Počet vzdělávacích hodin: 4

Počet volných míst: 14


Teplice, Novoveská 3107


20. 11. 2018 od 15:00 do 18:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Slyšeli jste už o pěstounské péči? Nebo vás už dokonce někde v koutku napadlo, jestli by náhradní rodičovství nebyla cesta právě pro vás? Pokud máte rádi děti, umíte to s nimi a máte ve svém srdci ještě jedno místo, možná byste opravdu byli skvělými náhradními rodiči! V českých ústavech vyrůstá bez mámy a táty 9 tisíc dětí a všechny potřebují někoho, kdo je bude mít rád. Na našem setkání Moderní pěstounství můžete o náhradní rodinné péči zjistit víc. Na Moderním pěstounství se setkávají ti, jež uvažují nad dlouhodobou pěstounskou péčí, pěstounskou péčí na přechodnou dobu, hostitelskou péčí, osvojením či jen nad dobrovolnickou činností nebo jinou formou pomoci. Na setkání můžete položit jakékoliv otázky, vyjádřit upřímně své obavy. Dostanete kvalifikovanou a praxí podloženou odpověď zkušených lektorek. Vzít si do péče dítě je velkým životním krokem. Dobrá rodina vám ráda pomůže k zodpovědnému rozhodnutí. Děti v ústavech mají hračky, okolo sebe hodné tety, kde spát i co jíst. Přesto jim ale chybí to nejdůležitější- máma a táta. Přijďte se s Dobrou rodinou poradit, jestli byste těmto dětem nemohli pomoci  právě  Vy. 

Moderní pěstounství

Lektoři

Martina Loutná
Martina Loutná

Lektorka Martina Loutná vystudovala pedagogiku a má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol. V Dobré rodině se podílí se na metodikách a rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče od roku 2012. Je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education), připravuje žadatele o náhradní rodinnou péči a je administrátorkou rodinných konferencí. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu.

Cena