Vychováváme romské dítě, romské dítě v bílé rodině

Vzdělávací seminář

Počet vzdělávacích hodin: 8

Počet volných míst: 4


Praha, Klimentská 1246/1, 13. 10. 2018 od 9:00 do 16:30

Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi. 

 Romské dítě v neromské rodině Mají všechny romské děti hudební nadání a „čerta v těle“? Jsou stejné, jsou jiné? Jak je to s těmi geny? A co ty poloromské? „To víte, to je ten temperament,“ slýcháme občas i tam, kam jsme si přišli pro radu. Jak souvisí chování dětí s jejich identitou a sebepřijetím? V čem je stejné a v čem se liší soužití s přijatými dětmi jiného etnika, než jsme sami, si popovídáme s psycholožkou s vlastními pěstounskými zkušenostmi. Poodhalíme také některé aspekty romské kultury a srovnáme je s obecně přijímanými stereotypy o Romech. (Kdo bude chtít, může si odnést i pár romských slovíček.)

Lektoři

Mgr. Martina Vančáková

Mgr. Martina Vančáková vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde studovala také obor romština/romistika u prof. Mileny Hübschmannové. Je maminkou a pěstounkou čtyř dětí, z toho dvou sourozenců romského původu. Tématu náhradní rodinné péče se věnuje od dob studií a od r. 2004 pracuje kontinuálně v této oblasti. Má zkušenosti v poradenství a přímé práci s rodinami, spolupracuje s více organizacemi v oblasti vzdělávání pěstounů a dalších profesionálů v pomáhajících profesích. Připravuje besedy, workshopy a zážitkové aktivity pro pěstouny, osvojitele a jejich rodiny, přednáší odborné i široké veřejnosti, v několika krajích ČR se účastní příprav žadatelů o NRP. Externě spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí jako odborný pracovník na projektu pro systémový rozvoj náhradní rodinné péče. Publikovala několik metodik k tématu náhradní rodinné péče o děti odlišného etnického původu. Její srdeční parketou je program Naše romské dítě/Amaro drom, který založila a s kolegyněmi realizuje od roku 2005. Program s celorepublikovou působností je určen rodinám, jež přijaly do péče dítě či děti romského původu. Zaměřuje se na podporu rozvoje zdravé identity a sebepřijetí těchto dětí a bližší poznání pozitivních aspektů romské kultury skrze vzdělávací a zážitkové programy a v neposlední řadě i setkání se zajímavými osobnostmi z řad Romů.

Cena

vzdělávání 1597,20 Kč
hlídání 774,40 Kč