Asertivita

Vzdělávací seminář

Počet vzdělávacích hodin: 4

Seminář je již plně obsazen.


Teplice, Novoveská 3107, 26. 9. 2018 od 9:00 do 12:00

Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi. Chcete někdy něco říct, ale bojíte se? Nedovolí Vám to slušnost nebo strach? Není Vám příjemné, když Vás někdo kritizuje? Neumíte říci NE nebo se bojíte, co by Vaše odmítnutí udělalo s Vašimi blízkými? Pak je tady pro Vás tento seminář s lektorkou Lenkou, kde si vyzkoušíte, jak umět přijímat i dávat bezpečně.

Lektoři

Martina André

Lektorka Martina André vystudovala magisterské studium pedagogiky se specializací pedagogicko-psychologické poradenství a sociální pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dále má vystudovanou sociální práci na Vyšší odborné škole v Teplicích. Pracovala na odboru sociálně-právní ochrany dětí v Chomutově jako sociální pracovnice, poté na dávkách hmotné nouze v Ústí nad Labem. V současné době se věnuje lektorství po celé republice. V Dobré rodině působí také jako doprovázející pracovnice.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč