Problematika užívání návykových látek

Vzdělávací seminář

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 4


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

19. 9. 2019 od 15:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace

Na semináři se budeme věnovat tématům:

  • Drogy 
  • Způsoby a důvody užívání 
  • Bio-psycho sociální rozměr 
  • Prevence  
  • Drogová závislost 
  • Léčba závislosti  

Formou přednášky a diskuzí se seznámíme s problematikou uživatelů a užívání omamných látek a odpovíme na otázku: Bojím se?  Předcházím nebo se připravuji?

Problematika užívání návykových látek

Lektoři

Bc. Martin Štolfa
Bc. Martin Štolfa

Vystudoval vychovatelství se zaměřením na etopedii. Absolvoval pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii. Více jak deset let se věnuje péči o klienty s rozličnými problémy a z různých věkových skupin. Působil jako poradce na lince důvěry a v krizovém centru pro mezilidské vztahy. V rámci svého dalšího rozvoje získal řadu osvědčení a diplomů zejména v oblastech krizová intervence, posttraumatická péče, sociálně patologické jevy a jejich prevence. Realizoval řadu vzdělávacích akcí pro děti a mládež týkajících se rozvoje osobnosti, zvládání náročných životních situací, či mezilidských vztahů.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč