Přístup k dětem se speciálně vzdělávacími potřebami I.

Vzdělávací seminář

Počet vzdělávacích hodin: 4

Seminář je již plně obsazen.


Teplice, Novoveská 3107, 3. 10. 2018 od 9:00 do 12:00

Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi. 


Máte zájem o informace  o přístupu k dítěti s ADHD? Tak jste zde správně! Přihlašte se a dozvíte se informace o  diagnóze ADHD a ADD. Předáme Vám informace o možných příčinách  této diagnózy. Představíme Vám možné výchovné přístupy.

Ukážeme Vám,  jak pracovat s dítětem s poruchami chování.  Na závěr si ukážeme jednoduché relaxační techniky.

Lektoři

Věra Malesaková

Věra vystudovala magisterský obor speciální pedagogika zaměřený na poradenství a diagnostiku. V minulosti pracovala s dětmi se specifickými poruchami učení a chování a to především v mateřské škole, základní škole a v dětském domově. Podílela se na projektech zaměřených na rizikovou mládež v Ústeckém kraji a s mladistvými opouštějící ústavní výchovu a věznici. Spolupracovala také na projektech v oblasti sociálního poradenství s osobami závislými na psychoaktivních látkách. V současné době pracuje jako doprovázející pracovnice, lektorka a terapeutka v Dobré rodině, o.p.s. Své semináře zaměřuje na přístup k dětem se specifickými poruchami chování a učení, zajímá se poruchy Attachmentu, neuropsychologii a psychosomatiku ve které se dále vzdělává formou seminářů. Volný čas ráda tráví v přírodě a cvičením jógy.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč