Přístup k dětem se speciálně vzdělávacími potřebami I.

Vzdělávací seminář

Počet vzdělávacích hodin: 4

Počet volných míst: 15


Teplice, Novoveská 3107, 3. 10. 2018 od 9:00 do 12:00

Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi. Seminář je zaměřen na přístup k dítěti s ADHD. Účastníci semináře se seznámí s diagnózou ADHD a ADD, co je příčnou této diagnózy a jaký zvolit výchovný přístup. Na jednotlivých případech si ukážeme, jak pracovat s dítětem s poruchami chování. V závěru semináře se naučíme jednoduché relaxační techniky.

Lektoři

Věra Malesaková

Věra vystudovala magisterský obor speciální pedagogika zaměřený na poradenství a diagnostiku. Po celou dobu své praxe pracovala s dětmi se specifickými poruchami učení a chování a to především v mateřské škole, základní škole a v dětském domově. Podílela se na projektech zaměřených na rizikovou mládež v Ústeckém kraji a s mládeží opouštějící ústavní výchovu a věznici. Spolupracovala také na projektech v oblasti sociálního poradenství s osobami závislými na psychoaktivních látkách. V současné době pracuje jako doprovázející pracovnice a lektorka Dobré rodiny. V Mostě, kde žije, vede zájmové kroužky pro děti s odkladem školní docházky a poruchou řeči a Klub pro děti s mentálním postižením. Během pracovní zkušenosti v dětském domově se rozhodla „udělat víc“ a pomáhat pěstounům při jejich krásné, přesto velmi těžké práci.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč