Možnosti práce s dítětem, terapeutické pěstounství

Minimum pěstounské péče II.

Počet hodin: 4

Seminář je již plně obsazen.


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

11. 11. 2019 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace


 Během druhého setkání Minima pro pěstounskou péči se zaměříme na otázky spojené s vývojem citového života dítěte, s jeho schopností navazovat citové vazby s blízkými lidmi. Podíváme se na některé zajímavé otázky: 

Jak vzniká citová vazba s blízkými osobami dítěte? 

Co se stane, když dítě nemá v raném věku s kým citovou vazbu navázat?

Jak se cítí dítě v náhradní rodinné péči? 

Jak o sobě přemýšlí, jak přijímá a zpracovává to, že nemůže vyrůstat se svými původními rodiči?

 Jak to ovlivňuje chování k těm, kteří o dítě pečují? Jak zvládnout tzv. „dvojnou“ vazbu u příbuzenských pěstounů? 

Jsem babička či teta? Nebo jsem spíše náhradní rodič? 

 Pečovat o dítě v náhradní rodinné péči není často jednoduché. Pěstouni postupně zjišťují, že péče o přijaté dítě se v některých ohledech liší od péče o dítě, které se vám narodí. Informace, které získají pěstouni v přípravách, se liší podle toho, kdo přípravy poskytuje. Navíc pěstouni, kteří jsou s dítětem v příbuzenském nebo jinak blízkém vztahu, přípravami vůbec neprocházejí. Proto jsme připravili Minimum pro pěstounskou péči. 

 Minimum pro pěstounskou péči nabízí tři setkání, kde se budete moci seznámit s tím, co je při péči o děti v náhradní rodinné péči jinak, proč to tak je, jak na to reagovat a jak některé situace řešit. V menší skupině se budete moci ptát na všechno, co vás bude zajímat. 

 1. setkání: Specifické projevy chování dětí v náhradní rodinné péči a jejich příčiny 

 2. setkání: Možnosti práce s dítětem, terapeutické pěstounství 

 3. setkání: Role a postavení pěstouna v systému SPOD Náš cíl je společný - lépe porozumět dětem. Těšíme se na vás!

Možnosti práce s dítětem, terapeutické pěstounství

Lektoři

Zuzana Šípová
Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč