Práva dětí

Vzdělávací klub pěstounů

Počet vzdělávacích hodin: 3

Seminář je již plně obsazen.


Teplice, Novoveská 3107, 10. 10. 2018 od 9:00 do 11:15

Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi. 


Umíte si představit co se skrývá pod pojmem nejlepší zájem dítěte? Jaká práva vlastně děti mají? Zda se v nich orientují? A orientujeme se v nich my sami?

Přijďte se mezi nás podělit se svými znalostmi a zkušenostmi z oblasti práv dětí v NRP a získejte další informace o rozmanitosti užívání práv dětí v naší legislativě a reálném životě.

Lektorka Kateřina Forštová, která se téměř 20 let ve svém profesním životě věnuje dětem v oblasti sociálně právní ochrany, vás prostřednictvím klubové aktivity, provede právy dětí.

Každé dítě na světě by mělo dostat co možná nejlepší start do života. Všechny děti mají právo chodit do školy, žít v bezpečném prostředí, být v kontaktu se svou rodinou, dostat tu nejlepší možnou péči v případě nemoci, mít prostor na své dětské hry a sny. Úmluva o právech dítěte prosazuje rovné příležitosti pro všechny děti bez ohledu na to, kde žijí.


Lektoři

Kateřina Forštová

Lektorka Kateřina Forštová pracovala na městském úřadě na odboru školství a sociálních věcí, kde se věnovala sociálně-právní ochraně dětí. Vystudovala magisterský obor Vychovatelství pro speciální pedagogické instituce a ještě před ukončením studia se připojila k Dobré rodině, kde zaštiťuje Ústecký kraj jako regionální koordinátorka, doprovází pěstounské rodiny a věnuje se lektorské praxi.

Cena

vzdělávání 598,95 Kč
hlídání 290,40 Kč