Sdílení zkušeností při výchově vnoučat

Vzdělávací seminář pro příbuzeneckou pěstounskou péči

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 2


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

19. 11. 2019 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí

Anotace

Výchova dětí je dlouhodobý a složitý dynamický proces. 

V případě, že se do role rodiče dostane prarodič, vznikají pro obě strany - dítě i prarodiče - nové situace a problémy, se kterými si často neví rady. 

Během semináře se budeme bavit o faktorech ovlivňujících výchovu a rozdílech ve výchově dětí a vnoučat. 

Jak se k nastalé situaci má postavit prarodič a jakou roli má ve výchově zaujmout?

Podíváme se na úskalí výchovy vnoučat a na to, kde mohou nastat problémy.

Prostor ponecháme Vašim zkušenostem a otázkám, na které se pokusíme společně nalézt odpověď. 

Sdílení zkušeností při výchově vnoučat

Lektoři

Mgr. Eliška Kotrbatá
Mgr. Eliška Kotrbatá

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Od roku 2010 pracuje s dětmi do 6 let věku a jejich rodinami. V současné době pracuje jako poradce pro rodiny s dětmi s odlišným vývojem, PAS, ADHD, opožděným vývojem řeči a dětmi s různým druhem znevýhodnění. Při práci s dětmi využívá poznatků z dětské neuropsychologie, senzorické integrace, speciální pedagogiky a vývojové psychologie. Mezi její záliby patří vzdělávání, rozvoj a získávání nových poznatků. V současné době se účastní ročního kurzu v rodinném poradenství od organizace Prev- centrum.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč