Jak zvládat stres?

Vzdělávací seminář

Počet hodin: 4

Seminář je již plně obsazen.


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

9. 12. 2019 od 15:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé

Anotace


Cílem semináře je seznámit účastníky s tím, jak reaguje lidský organismus na dlouhodobou či nárazovou zátěž a stres. 

Současně probereme různé strategie a techniky, jak v rámci psychohygieny se stresem a zátěží pracovat, jakým způsobem si odpočinout při péči o děti svěřené do péče. 

Bude prostor i na sdílení osobních zkušeností účastníků.

Jak zvládat stres?

Lektoři

Zuzana Šípová
Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč