Závislosti vážně/é i nevážné/ě

Vzdělávací klub pěstounů

Počet vzdělávacích hodin: 4

Počet volných míst: 8


Teplice, Novoveská 3107, 25. 10. 2018 od 15:00 do 18:00

Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi. Pojďte si společně povědět o radostech i strastech spojených s drogou, nebo závislostním chováním a odpovědět si na otázky, které si společně budeme klást typu: „Proč kouřím?“, „Vím jak na ně? (na drogy i jejich uživatele)“, „Vím a chápu, proč některé drogy jsou legální a jiné ne?“, „Proč je lidstvo konzumuje už od nepaměti?“, „Proč moje dítě sedí celé dny u počítače?“, „ V čem to dítěti pomáhá a v čem ubližuje?“, „Co je a není závislost?“ apod. Odpovědi budete hledat společně s lektorem, který pracuje s uživateli drog a závislými již 13 let a přesto sám (nelegálním) drogám neholduje.

Lektoři

Oto Kovanda

Oto Kovanda vystudoval sociálně-pedagogickou asistenci na UJEP v Ústí nad Labem a sociální pedagogiku na FF UK v Praze. Již dvanáctým rokem pracuje jako vedoucí v kontaktním centru pro drogově závislé v Teplicích, kde se věnuje ambulantní léčbě závislých, prevenci relapsu, rodinnému poradenství apod. V Dobré rodině pracuje na pozici lektor a doprovázející pracovník pěstounských rodin.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč