Vliv nepříznivého stavu matky v perinatálním období na vývoj plodu a následný vývoj dítěte - klub PPPD

Vzdělávací klub PPPD

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 8


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

30. 10. 2019 od 9:30 do 12:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD

AnotaceTéma klubového setkání bude: Vliv nepříznivého stavu matky v perinatálním období na vývoj plodu a následný vývoj dítěte 

Posluchači se seznámí se současnými znalostmi týkající se otázky, jak může stres, depresivita či úzkostnost těhotné ženy působit na vyvíjející se plod a následně dítě po jeho narození. 

Budou zmíněny mechanizmy působení těchto nepříznivých vlivů na různých úrovních – genetické, epigenetické, neurální, neuroendokrinní a behaviorální, jakož i problematika rozdílné citlivost jedinců vůči vlivům vnějšího prostředí.


Vliv nepříznivého stavu matky v perinatálním období na vývoj plodu a následný vývoj dítěte - klub PPPD

Lektoři

PhDr. Daniela Sobotková, CSc.
PhDr. Daniela Sobotková, CSc.

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Celý svůj profesní život se věnuje vývojové psychologii, zejména problematice vývoje dětí raného věku a raného vztahu rodiče - dítě. Jejím hlavním pracovištěm byl Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze Podolí, kterému zůstala věrná 35 let. Pracovala zde na dětské psychologické ambulanci orientované na sledování dětí s perinatálními riziky. Jejími hlavními klienty byly předčasně narozené děti a jejich rodiče. Založila Klub rodičů nedonošených dětí, který pomáhala posléze transformovat na občanské sdružení Nedoklubko, které je nyní činné v rámci celé naší republiky i v zahraničí. V ÚPMD působila také jako výzkumná pracovnice a hlavní řešitelka několika projektů. Své výzkumné práce prezentovala doma i v zahraničí. Věnovala se rovněž výuce studentů na FHS a FF UK. Napsala řadu prací pro odbornou i laickou veřejnost, včetně několika knížek. V současné době je externí lektorkou pro psychologickou vývojovou diagnostiku a místopředsedkyní sekce pro raný vývoj dětí při Českomoravské psychologické společnosti. Spolupracuje také na výzkumném projektu FF UK „Perinatální rizikové faktory, mateřské kompetence a psychický vývoj dítěte – prospektivní studie od prenatálního období do předškolního věku“, který je financován Grantovou agenturou ČR.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč