Aktuální otázky PPPD

Vzdělávací pobyt PPPD

Počet hodin: 12

Počet volných míst: 3


Strmilov, Studenská 390, 378 53


od 21. 9. 2019 10:00 do 22. 9. 2019 16:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD

Anotace

Dynamika vývoje pěstounské péče na přechodnou dobu je značná. Pojďme se společně sejít nad aktuálními otázkami, které vás zajímají. Pokud byste sami otázky neměli, můžeme se podívat na to, co zajímá řadu pěstounů PPPD:

Jak bezpečně komunikovat v rámci systému sociálně-právní ochrany? Jaké jsou hranice práce pěstouna PPPD? Jak pracovat se strachem, že nebude dítě kam předat? A proč soudci nechtějí děti z PPPD předávat rychleji? Proč s námi některé rodiny po předání nechtějí komunikovat? Jak dlouho jde vůbec vykonávat PPPD? A co potom? A co na to naše rodiny?

Pozvání přijala Alžběta Hlásková. U pěstounské péče na přechodnou dobu je od samotného začátku. Jen málokdo má takový přehled o problémech pěstounů, přebírajících rodin i o různých přístupech v různých regionech ČR.


Vzdělávání a ubytování je pro klienty doprovázené Dobrou rodinou o. p. s. bezplatné. Zájemci o vzdělávání, kteří nejsou doprovázení Dobrou rodinou o. p. s., kontaktujte pro cenou kalkulaci Petra Míchala: petr.michal@dobrarodina.cz, tel: 702 186 008.

Aktuální otázky PPPD

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena