Aktuální otázky náhradní rodinné péče - Vzdělávací skupina 3A

Uzavřená skupina pro dlouhodobé pěstouny Dobré rodiny

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 9


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

11. 11. 2019 od 15:30 do 18:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Uzavřená skupina

Anotace


Jedná se o uzavřenou skupinu, není možné se na skupinu nahlásit bez předchozí domluvy s vedoucím skupiny.


Tato vzdělávací akce je určena pro uzavřenou skupinu dlouhodobých pěstounů Dobré rodiny. 

 Účastníci sami přinášejí aktuální témata, která se svými svěřenými dětmi řeší. 

Lektor z toho vybírá společná či individuální témata.

 Během diskuze přinášejí řešení i sami účastníci, porovnávají si svoje zkušenosti se zkušenostmi ostatních. Nejde však o volnou diskuzi. Diskuzi vždy řídí odborník, aby si účastníci odnášeli ze setkání konkrétní odpovědi. 

 Těšíme se na vás!

Aktuální otázky náhradní rodinné péče - Vzdělávací skupina 3A

Lektoři

Petra Pávková
Petra Pávková

Lektorka Petra Pávková vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhodobě se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní péči s jejich biologickými příbuznými. Absolvovala výcvik dyadické vývojové psychoterapie (DDP). V Dobré rodině působí jako konzultantka asistovaných kontaktů a lektorka.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč