Psychohygiena jako součást každého dne

Vzdělávací seminář

Počet vzdělávacích hodin: 3

Počet volných míst: 7


Děčín, Kamenická 569/109, 18. 10. 2018 od 9:00 do 12:00

Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi. Seminář zaměřený na duševní hygienu, která napomáhá ke zvládání každodenního stresu a napětí. Účastník je seznámen s pojmem stres, jaké faktory stres vyvolávají, jak se mění naše chování vlivem stresu a jakou prevenci v boji se stresovými situacemi zvolit. Přednáška je vedená interaktivní formou, je v ní obsažen přímý nácvik relaxačních technik.

Lektoři

Ilona Rálišová

Ilona vystudovala sociální pedagogiku v bakalářském stupni na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pracuje jako doprovázející pracovník Dobré rodiny v pěstounských rodinách a dále lektoruje v oblasti náhradní rodinné péče. Má osobní zkušenosti s poručnickou péčí. Má zkušenosti s rozvojem schopností a dovedností u lídí s mentálním a kombinovaným postižením. Sama žije v dlouholetém manželství a s mužem vychovávají tři děti.

Cena

vzdělávání 598,95 Kč
hlídání 290,40 Kč