O výchově - odměnách, trestech, prvcích léčivého rodičovství - Vzdělávací skupina 2C

Uzavřená skupina pro dlouhodobé pěstouny Dobré rodiny

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 20


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

22. 11. 2019 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Uzavřená skupina

Anotace

Jedná se o uzavřenou skupinu, není možné se na skupinu nahlásit bez předchozí domluvy s vedoucím skupiny.

mmm

O výchově - odměnách, trestech, prvcích léčivého rodičovství - Vzdělávací skupina 2C

Lektoři

Bc. Markéta Švejdová
Bc. Markéta Švejdová

Bakalářské vzdělání v sociální práci získala Markéta Švejdová na ETF UK. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii a také lektorkou příprav a vzdělávání náhradních rodičů v modelu PRIDE. Pracuje jako sociální pracovnice na psychiatrické klinice. Má osobní zkušenost s náhradním rodičovstvím.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč