Specifika dětí v NRP - Vzdělávací skupina 4A

Uzavřená skupina pro dlouhodobé pěstouny Dobré rodiny

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 4


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

19. 9. 2019 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Uzavřená skupina

Anotace


Tato vzdělávací akce je určena pro uzavřenou skupinu dlouhodobých pěstounů Dobré rodiny.

Seminář  je zaměřen na problematiku specifik dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči. Jedná se zejména o odlišnosti v neurobiologickém vývoji mozku v kontextu vztahové vazby, attachmentu, a dále o možné příčiny a projevy chování související s kontakty s biologickou rodinou, zpracováním historie a identitou dítěte.

Specifika dětí v NRP - Vzdělávací skupina 4A

Lektoři

Zuzana Šípová
Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč