Aktuální otázky NRP - vzdělávací skupina 4A

UZAVŘENÁ SKUPINA PRO DLOUHODOBÉ PĚSTOUNY DOBRÉ RODINY

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 4


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

21. 11. 2019 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Uzavřená skupina

Anotace

Lektorem skupiny je Ludmila Hanušová.


Změna tématu: 

Nastavování hranic a limitů.


Těšíme se na vás!

Aktuální otázky NRP - vzdělávací skupina 4A

Lektoři

Ludmila Hanušová
Ludmila Hanušová

Vystudovala postupně střední pedagogickou školu, rozšiřující studium speciální pedagogiky se zaměřením na etopedii na UK v Praze a Pražskou psychoterapeutickou fakultu. Vzdělání dále rozvíjela absolvováním několika psychoterapeutických výcviků. První byl psychodynamicky orientovaný pětiletý výcvik SUR, následoval výcvik v arteterapii a také v narativní terapii. Absolvovala mnoho kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích aktivit v psychoterapeutické a speciálně výchovné oblasti. Během své praxe nasbírala zkušenosti s prací s dětským, dospívajícím i dospělým klientem, s jednotlivci, páry rodinami i skupinou. Velké zkušenosti má v oblasti náhradní rodinné péče, stála u zrodu institutu pěstounství na přechodnou dobu. Hlavními terapeutickými tématy jsou pro ni mimo práce s traumatem, zvládání krizových situací, řešení konfliktů také vývojové úkoly, výchovné styly apod. Působí jako lektorka a je autorkou několika publikací s tématikou komunikace a terapeutické práce v NRP.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč