Aktuální otázky NRP - vzdělávací skupina 4A

UZAVŘENÁ SKUPINA PRO DLOUHODOBÉ PĚSTOUNY DOBRÉ RODINY

Počet vzdělávacích hodin: 4

Počet volných míst: 17


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

21. 11. 2019 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Uzavřená skupina

Anotace

Tato vzdělávací akce je určena pro uzavřenou skupinu dlouhodobých pěstounů Dobré rodiny.  

Účastníci sami přinášejí aktuální témata, která se svými svěřenými dětmi řeší.  

Lektor z toho vybírá společná či individuální témata. Během diskuze přinášejí řešení i sami účastníci, porovnávají si svoje zkušenosti se zkušenostmi ostatních. Nejde však o volnou diskuzi. Diskuzi vždy řídí odborník, aby si účastníci odnášeli ze setkání konkrétní odpovědi.  

Těšíme se na vás!

Aktuální otázky NRP - vzdělávací skupina 4A

Lektoři

Mgr. Dana Páleníková
Mgr. Dana Páleníková

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč