Vánoční posezení s DR

Klub pěstounů

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 15


Most, Žatecká 1899/25, 434 30
KERAMOST, a.s.

3. 12. 2019 od 16:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Uzavřená skupina

Anotace

Vánoční klub určený pro pěstouny a  děti. 

Vánoční posezení s DR

Lektoři

Lenka Rysková
Lenka Rysková

Lenka Rysková vystudovala sociální práce v bakalářském stupni na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a následně v magisterském stupni na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala na úřadě práce jako specialistka dávek státní sociální podpory, později v domově důchodců jako sociální pracovnice. Poslední šest let vede terénní pečovatelskou službu. V současné době se věnuje lektorství, v Dobré rodině působí jako regionální koordinátorka a doprovázející pracovnice. V rámci celoživotního vzdělávání si doplňuje pedagogické minimum.

Cena

vzdělávání 598,95 Kč