Proč děti s poruchou attachmantu ve škole selhávají nebo si nemohou najít kamarády?

Vzdělávací víkendový pobyt pěstounů

Počet vzdělávacích hodin: 18

Počet volných míst: 7


Libá u Chebu, Libá, 351 31, od 12. 10. 2018 16:00 do 14. 10. 2018 16:00

Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí

Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi.

Jak se doma připravovat s dětmi, které mají poruchy učení? Proč děti s poruchou attachmantu ve škole selhávají nebo si nemohou najít kamarády? Jak vysvětlit okolí a učitelům, že některé věci nedělají schválně? Jak stimulovat vývoj od nejmladšího věku v bezpečném prostředí náhradní rodiny? Která jídla jsou vhodná a nevhodná v určitém věku? Co může nevhodný stravovací režim způsobit ve vývoji dítěte? Na všechny tyto otázky najdete odpověď, když se s námi vypravíte na víkendový vzdělávací pobyt v Libé u Chebu. Lektorkami budou Mgr. Petra Kučerová, Dana Křivková, DiS., Bc. Monika Mandzáková, DiS.

Pro kalkulaci ceny pobytu: ubytování, stravování, vzdělávání, hlídání kontaktujte prosím paní Danu Křivkovou: dana.krivkova@dobrarodina.cz, tel: 739 377 648

Lektoři

Petra Kučerová

Petra Kučerová je absolventkou oborů učitelství a speciální pedagogika - etopedie, které vystudovala na Západočeské univerzitě v Plzni a Univerzitě Karlově v Praze. Kromě mnoha jiných kurzů a školení v oblasti školské, poradenské a sociální absolvovala sebezkušenostní výcvik v oblasti rizikového chování dětí a dospívajících. V současné době dokončila tříleté studium speciální pedagogiky pro pracovníky poradenských zařízení. Na bohaté zkušenosti z oblasti vzdělávání a dlouholetou praxi speciální pedagožky a oblastní metodičky prevence v pedagogicko-psychologické poradně navázala v roce 2014 doprovázením a vzděláváním pěstounských rodin z pozice lektorky. V pěstounské péči, ze společenského hlediska zatím nedoceněné, ale lidsky naprosto nenahraditelné a obdivuhodné, se věnuje křehkým vztahům mezi pečujícími osobami a jim svěřenými dětmi všech věkových skupin.

Dana Křivková

Dana Křivková vystudovala sociální pedagogiku. V oblasti sociální práce působí přes dvacet let. Věnovala se uživatelům drog a jejich rodičům, byla lektorkou a vedoucí Prev-Centra Cheb, které působí na základních školách v rámci primární prevence sociálně patologických jevů. Své zkušenosti uplatnila jako pracovnice Linky důvěry, sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kurátorka a manažerka prevence kriminality a drogových závislostí města Chebu. Je autorkou publikace Specifika přístupu k dětem na zvláštních školách v souvislostí s prevencí výskytu sociálně patologických jevů, kde se z velké části věnuje romskému etniku. V Dobré rodině pracuje od roku 2014, působí jako regionální koordinátorka, doprovázející pracovnice a lektorka.

Cena