Rizikové chování dětí a mladistvých v souvislosti se zneužíváním návykových látek

Vzdělávací seminář

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 14


Teplice, Novoveská 3107


12. 9. 2019 od 15:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Víte co všechno může být pro Vaše děti rizikovým faktorem pro budoucí zneužívání návykových látek? Jaký pozitivní, ale i negativní vliv můžeme mít v tomto smyslu na děti my rodiče? A co ti druzí? Obecně platí, že největší riziko vzniku a rozvoje jakéhokoliv patologického chování počíná obdobím dětství a začne se projevovat v období dospívání. Je tedy nasnadě, že pokud si budeme vědomi těchto rizik, můžeme min. experimentování s návykovými látkami našimi dětmi oddálit do pozdějšího věku, ne-li je od tohoto fenoménu zcela uchránit i v dospělosti. Přijďte podiskutovat nad otázkami, které se netýkají jen našich dětí, ale i nás samotných.

Rizikové chování dětí a mladistvých v souvislosti se zneužíváním návykových látek

Lektoři

Oto Kovanda
Oto Kovanda

Oto Kovanda vystudoval sociálně-pedagogickou asistenci na UJEP v Ústí nad Labem a sociální pedagogiku na FF UK v Praze. Již dvanáctým rokem pracuje jako vedoucí v kontaktním centru pro drogově závislé v Teplicích, kde se věnuje ambulantní léčbě závislých, prevenci relapsu, rodinnému poradenství apod. V Dobré rodině pracuje na pozici lektor a doprovázející pracovník pěstounských rodin.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč