Kontakt dítěte v NRP s původní rodinou v propojení se zpracováním historie dítěte

Vzdělávací seminář

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 11


Teplice, Novoveská 3107


16. 10. 2019 od 9:00 do 12:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Jak naučit dítě v NRP vytvářet dlouhodobé a pečující vztahy na celý život? Jak s ním o historii mluvit? Přijďte mezi nás a dozvíte se o možnostech zpracování historie (kniha života, deník dítěte, čára či osa života dítěte) v kontextu s udržením sounáležitosti dítěte s jeho původní rodinou. V rámci setkání budou propojena teoretická východiska problematiky  ohrožených dětí v praxi a nastavení přímého kontaktu s rodiči či osobami blízkými dítěti. 

Kontakt dítěte v NRP s původní rodinou v propojení se zpracováním historie dítěte

Lektoři

Kateřina Forštová
Kateřina Forštová

Lektorka Kateřina Forštová pracovala na městském úřadě na odboru školství a sociálních věcí, kde se věnovala sociálně-právní ochraně dětí. Vystudovala magisterský obor Vychovatelství pro speciální pedagogické instituce a ještě před ukončením studia se připojila k Dobré rodině, kde zaštiťuje Ústecký kraj jako regionální koordinátorka, doprovází pěstounské rodiny a věnuje se lektorské praxi.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč