Batoh na cestu životem aneb jaké máte potřeby a co si nesete sebou

Vzdělávací seminář

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 12


Teplice, Novoveská 3107


2. 10. 2019 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Jaké potřeby mají Vaši blízcí? Jaké potřeby máte Vy? Mění se v průběhu Vašeho života a jak? Každý člověk se narodí jako čistá bytost. Až v průběhu života, díky zkušenostem, které zažívá, získává soubor schopností, znalostí a dovednosti, které mu pak pomáhají v životě obstát. V pomyslném batohu si nosíme každý to své a přijdeme na to s lektorkou Lenkou.

Batoh na cestu životem aneb jaké máte potřeby a co si nesete sebou

Lektoři

Lenka Rysková
Lenka Rysková

Lenka Rysková vystudovala sociální práce v bakalářském stupni na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a následně v magisterském stupni na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala na úřadě práce jako specialistka dávek státní sociální podpory, později v domově důchodců jako sociální pracovnice. Poslední šest let vede terénní pečovatelskou službu. V současné době se věnuje lektorství, v Dobré rodině působí jako regionální koordinátorka a doprovázející pracovnice. V rámci celoživotního vzdělávání si doplňuje pedagogické minimum.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč