„Hravě a bezpečně s internetem“ aneb prevence rizik sociálních sítí u dětí v NRP

Vzdělávací seminář

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 7


Teplice, Novoveská 3107


24. 10. 2019 od 15:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Také máte pocit, že vaše dítě zírá do mobilu až moc dlouho? Co je zdravá hranice pro děti ve virtuálním světě?

Jaké radosti a vtipná videa sdílejí naše děti? Znám mobilní aktivity svého dítěte? Kam se mohu obrátit o pomoc? Může uvidět svojí mámu na internetu? Jak bezpečně používat internet a nastavit pravidla? Jak lépe trávit volný čas? Pojďme si na toto téma společně popovídat s lektorkou Hankou, která tvoří projekty prevence kyberšikany pro děti.


„Hravě a bezpečně s internetem“ aneb prevence rizik sociálních sítí u dětí v NRP

Lektoři

Hana Procházková
Hana Procházková

Hana Procházková pracovala jako sociální pedagožka a koordinátorka projektů pro mateřská centra, mateřské a základní školy v oblasti prevence rizikových situací. Pracovala na projektech sociální integrace znevýhodněných dětí, které pomáhaly zavádět prvky zdravého pohybu, arteterapie, aromaterapie, muzikoterapie, dotykové terapie formou zážitkové a intuitivní pedagogiky do škol. V Dobré rodině působí jako doprovázející pracovnice a lektorka.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč