Smrt aneb jak to zvládnout a jak se na to připravit?

Vzdělávací seminář

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 10


Teplice, Novoveská 3107


27. 11. 2019 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Bojíte se odchodu někoho blízkého? Mluvíte doma o blížícím se odchodu nebo o lidech, kteří s Vámi již nejsou? V průběhu života potká tato zkušenost každého z nás. Seminář s lektorkou Lenkou Vám přiblíží, jak přistupovat ke smrti a umírání, jaký význam mohou mít rituály, jak se alespoň částečně vyrovnat se ztrátou blízké osoby a jak o tom hovořit s dětmi v rodinách.

Smrt aneb jak to zvládnout a jak se na to připravit?

Lektoři

Lenka Rysková
Lenka Rysková

Lenka Rysková vystudovala sociální práce v bakalářském stupni na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a následně v magisterském stupni na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala na úřadě práce jako specialistka dávek státní sociální podpory, později v domově důchodců jako sociální pracovnice. Poslední šest let vede terénní pečovatelskou službu. V současné době se věnuje lektorství, v Dobré rodině působí jako regionální koordinátorka a doprovázející pracovnice. V rámci celoživotního vzdělávání si doplňuje pedagogické minimum.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč