Jak stanovit dítěti v NRP hranice a limity

Vzdělávací seminář

Počet vzdělávacích hodin: 6

Počet volných míst: 7


České Budějovice, Žižkova 250/4, 20. 10. 2018 od 9:00 do 15:00

Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace

Konkrétně se seminář bude věnovat praktickému nácviku terapeutického rodičovství, které se zabývá tím, jak vhodným způsobem navodit hranice a limity dítěte v NRP – např. jak dítě vychovávat bez „velkých řečí“, jak dítěti dávat návody na správné jednání, postup při neposlušnosti a při afektu atd.

Lektoři

Johana Mertová

Johana Mertová vystudovala Zdravotně-sociální fakultu Jihočeské univerzity. Od roku 2000 do roku 2015 pracovala jako sociální pracovnice náhradní rodinné péče na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. V letech 2003-2013 spolupracovala se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v rámci přednášení předmětu Náhradní rodinná péče a jako vedoucí a oponent diplomových a bakalářských prací. V roce 2013 absolvovala výcvik Řešení konfliktu technikou mediace, v roce 2014 se stala lektorkou kurzů příprav budoucích náhradních rodičů v programu PRIDE, v roce 2015 dokončila kurz administrace rodinných konferencí a facilitace případových konferencí. V současné době se věnuje lektorské činnosti na témata náhradní rodinné péče, facilitaci případových konferencí a je odbornu metodičkou MPSV projektové aktivity Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí v podaktivitě zabývající se náhradní rodinnou péčí.

Cena

vzdělávání 1197,90 Kč
hlídání 580,80 Kč