Metodické, vzdělávací a intervizní setkání Poradců pro rodiny

Metodické, vzdělávací a intervizní setkání (uzavřená skupina, pouze pro pozvané pracovníky organizace)

Počet hodin: 8

Seminář je již plně obsazen.


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

12. 9. 2019 od 9:30 do 16:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Uzavřená skupina

Anotace

Uzavřená skupina, pouze pro pozvané pracovníky organizace

Vzdělávací část v čase 9:30 - 12:30, poté obědová pauza a intervizní témata.


HLAVNÍ TÉMA: Terapeutické rodičovství - jak prakticky na to? Co učit rodiny? (Petra Pávková)

Základní principy terapeutického rodičovství. Tlumení systému sebeobrany, zajištění  hlubokého vnitřního bezpečí dítěte, signály bezpečí, PACE, „špatné já“ a budování pozitivního sebeobrazu. Stanovení hranic způsobem, který nenaruší vztah.

Moderní osvojení - prohloubení teoretického základu a trénink dovedností pro účinnou podporu osvojitelských rodin a rodin se svěřenými dětmi.

Oblast NRP se stále dynamicky rozvíjí a je potřeba vzdělávat pracovníky v nových poznatcích a dovednostech. Neukazovat pouze regionální specifika, ale i nadregionální přesah. A inspirovat se poznatky ze zahraničí. Posilovat tak kompetence pracovníků pro účinnou podporu dětí a rodin a trénovat je v nových dovednostech. Vzdělávání má za cíl i metodické sjednocení pracovníků a postupů a sběr poznatků z terénu pro tvorbu a následné ověření postupů pro práci s cílovou skupinu. Zaměříme se především na podporu rodin s dětmi s akcentem na věk dítěte od narození do věku před pubertou a zvláště na praktické využití principů terapeutického rodičovství. Vzdělávání pracovníků v projektu, kteří s rodinami, případně dětmi či dalšími osobami pracují, budou mít i intervizní charakter, tedy bude pravidelný prostor pro sdílení a řešení konkrétních situací a případů rodin a dětí.


Metodické, vzdělávací a intervizní setkání Poradců pro rodiny

Lektoři

PaedDr. Petra Pávková
PaedDr. Petra Pávková

Lektorka Petra Pávková vystudovala etopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Pracuje v organizaci SEFAM z. s. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu. V Dobré rodině působí jako externí lektor a podílí se na projektu podpory osvojitelů.

Bc. Martina Loutná
Bc. Martina Loutná

Martina Loutná má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala také problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol a v rámci osvěty v oblasti ochrany dětí a náhradního rodičovství s nimi spolupracuje doposud. V Dobré rodině se od roku 2012 podílí se na rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje zájemce o náhradní rodinnou péči a realizuje jejich přípravy, je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education). V současnosti se také soustředí na podporu a pomoc adoptivním rodinám. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu, nebo je v přírodě.

Cena