Metodické, vzdělávací a intervizní setkání Poradců pro rodiny

Metodické, vzdělávací a intervizní setkání (uzavřená skupina, pouze pro pozvané pracovníky organizace)

Počet hodin: 8

Seminář je již plně obsazen.


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

23. 10. 2019 od 9:30 do 16:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Uzavřená skupina

Anotace

Uzavřená skupina, pouze pro pozvané pracovníky organizace

Vzdělávací část v čase 9:30 - 12:30, poté obědová pauza a intervizní témata. 


HLAVNÍ TÉMA: Zpracování historie v adopci, téma biologické rodiny, kontakt dítěte s biologickými příbuznými. Nové poznatky v této oblasti. Praktické učení jak na to, aby to bylo pro všechny zcela bezpečné, přínosné a uzdravující.  (Petra Pávková) 

Využití klasických metod v adopci a u dětí v dlouhodobé nepříbuzenské péči. Základní příběh  (adoption story) a možné chyby v něm. Práce se starším dítětem a jeho představami o historii. Pravda, lež, fantazie. Kazuistiky dětí, kde proběhlo zpracování historie.

Moderní osvojení - prohloubení teoretického základu a trénink dovedností pro účinnou podporu osvojitelských rodin a rodin se svěřenými dětmi.

Oblast NRP se stále dynamicky rozvíjí a je potřeba vzdělávat pracovníky v nových poznatcích a dovednostech. Neukazovat pouze regionální specifika, ale i nadregionální přesah. A inspirovat se poznatky ze zahraničí. Posilovat tak kompetence pracovníků pro účinnou podporu dětí a rodin a trénovat je v nových dovednostech. Vzdělávání má za cíl i metodické sjednocení pracovníků a postupů a sběr poznatků z terénu pro tvorbu a následné ověření postupů pro práci s cílovou skupinu. Zaměříme se především na podporu rodin s dětmi s akcentem na věk dítěte od narození do věku před pubertou a zvláště na praktické využití principů terapeutického rodičovství. Vzdělávání pracovníků v projektu, kteří s rodinami, případně dětmi či dalšími osobami pracují, budou mít i intervizní charakter, tedy bude pravidelný prostor pro sdílení a řešení konkrétních situací a případů rodin a dětí.

Metodické, vzdělávací a intervizní setkání Poradců pro rodiny

Lektoři

Petra Pávková
Petra Pávková

Lektorka Petra Pávková vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhodobě se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní péči s jejich biologickými příbuznými. Absolvovala výcvik dyadické vývojové psychoterapie (DDP). V Dobré rodině působí jako konzultantka asistovaných kontaktů a lektorka.

Bc. Martina Loutná
Bc. Martina Loutná

Martina Loutná má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala také problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol a v rámci osvěty v oblasti ochrany dětí a náhradního rodičovství s nimi spolupracuje doposud. V Dobré rodině se od roku 2012 podílí se na rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje zájemce o náhradní rodinnou péči a realizuje jejich přípravy, je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education). V současnosti se také soustředí na podporu a pomoc adoptivním rodinám. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu, nebo je v přírodě.

Cena