Skupina 1 - Aktuální témata adoptivních rodin

Klub pro osvojitele

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 5


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

13. 11. 2019 od 16:00 do 19:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Osvojitelé
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace

Potřebujete během klubu zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním klubu, rádi vám hlídání zajistíme.

Jedná se o pokračující klub pro osvojitelské rodiny.  

Tyto kluby jsou pro Vás díky projektu MPSV ZDARMA, pokud Vám přijde pokyn k platbě, automaticky se generuje ze systému, tedy nic nehraďte.


Tento klub je pod vedením PaedDr. Petry Pávkové.  

Klub je jak pro rodiny již se svěřenými dětmi, tak i pro žadatele o osvojení, kteří na děťátko teprve čekají.


Témata budou přizpůsobena dle zmapovaných potřeb a zájmu adoptivních rodin a budou zohledňovat specifika vývoje dětí v osvojení, příčiny a projevy chování, podporu identity 

svěřených dětí, zpracování historie dítěte, téma biologické rodiny dítěte, otázky přijetí a převzetí dítěte do péče a principy terapeutické rodičovství.

Skupina 1 - Aktuální témata adoptivních rodin

Lektoři

Petra Pávková
Petra Pávková

Lektorka Petra Pávková vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhodobě se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní péči s jejich biologickými příbuznými. Absolvovala výcvik dyadické vývojové psychoterapie (DDP). V Dobré rodině působí jako konzultantka asistovaných kontaktů a lektorka.

Cena