Komunikační dovednosti při realizaci IPOD

Akreditovaný seminář A2018/0066-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8

Počet volných míst: 15


Brno, Křídlovická 19b
Hotel Omega Brno

22. 10. 2019 od 10:00 do 17:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

Anotace

Jak podpořit týmovou spolupráci při naplňování potřeb ohrožených dětí? Základní tým pro realizaci IPOD tvoří OSPOD dítěte, pěstoun a jeho doprovázející pracovník. Každý má při realizaci IPOD jinou roli. Proč potřebuje OSPOD i doprovázející pracovník vzájemně sdílet informace k IPOD? Jak dobře informaci sdělit, jak získávat informace při vytváření IPOD? Jak komunikovat změny ovlivňující realizaci IPOD? Jak si umět vzájemně naslouchat v týmu? Jak komunikovat, aby nám druhá strana rozuměla? Jak opustit nevhodné komunikační techniky a jak se vyhnout stereotypům ve vzájemné komunikaci? Jak rozpoznám svoje komunikační fauly?

Na semináři budeme trénovat různé komunikační techniky a společně hledat jejich využití, abychom si dobře rozuměli s plným respektem k rolím jednotlivých účastníků SPOD..

Komunikační dovednosti při realizaci IPOD

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena

vzdělávání 1800,00 Kč
hlídání 774,40 Kč