Co nejčastěji řešíme v pěstounských rodinách

Vzdělávací seminář

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 11


Přerov, Smetanova 7
Magistrát Přerov

24. 9. 2019 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Výchova nám svěřených dětí s sebou nese různá úskalí. Neustále se ocitáme v nových výchovných situacích, které nás nutí přemýšlet a nacházet řešení nejrůznějších konfliktů, které mají svůj původ v mezigeneračním soužití, v odlišných postojích k životu, ale také v našich nárocích směrem k dětem, a ze strany druhé v právech a potřebách našich svěřenců. Neshody často vyústí v konflikty, které znepříjemňují vzájemné soužití.

Na konkrétních případech budeme hledat možná řešení, budeme volit různé formy komunikace tak, aby odpovídaly jednotlivým situacím. Program semináře bude postaven především na Vašich zkušenostech. Budeme hledat způsoby, jak společně s dětmi výchovné situace řešit. Celým programem Vás provede zkušený lektor Dobré rodiny Radek Baselides.

Těšíme se na Vás.


Co nejčastěji řešíme v pěstounských rodinách

Lektoři

Radek Baselides
Radek Baselides

Radek Baselides vystudoval sociální práci v magisterském programu a sociální pedagogiku v doktorském programu Slezské univerzity v Katovicích. Lektor spolupracuje z fakultou pedagogiky slezské univerzity v Katovicích v Polsku. Hlavním předmětem jeho zájmu je srovnávání systému NRP rodinného typu a systém ústavní péče. Práci s dětmi a mládeží se věnuje od roku 2013, do této doby působil jako vězeňský terapeut. V Dobré rodině působí od roku 2014 jako doprovázející pracovník, v současné době i jako lektor při vzdělávání pěstounů.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč